ถ้าผมปลูกฝรั่งใส้แดงในวงบ่ใกล้กัน 4สายพันธุ์จะมีการกลายพันธุ์ไหมครับ

ถ้าผมปลูกฝรั่งใส้แดงในวงบ่ใกล้กัน 4สายพันธุ์จะมีการกลายพันธุ์ไหมครับ

4 Likes

เกรงว่าอาจจะกลายได้นะคะ

กลายแน่ เพราะ พวกผึ้ง,ผีเสื้อ และแมลงต่างๆ จะมากินน้ำหวานทุกๆ ต้น…อีกทั้งเกสรตัวผู้ก็ยังปลิวไปตามลมได้อีกด้วย…เขาจึงไม่นิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด…ถ้าต้องการสายพันธุ์แท้…แต่จะใช้วิธีอื่นแทน เช่น ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ติดตา เป็นต้น…ยกเว้นว่าต้องการสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ ก็จะผสมเกสรในพื้นที่ปิดเพื่อไม่ให้มีลมและแมลงนำพาละอองเข้ามาติด…และควบคุมตัวแปรอื่นๆ

ถ้าผมปลูกฝรั่งใส้แดงในวงบ่ใกล้กัน 4สายพันธุ์จะมีการกลายพันธุ์ไหมครับ
1.ลูกที่ได้ยังทานได้ตามปกติ รสชาติเดิม
2.แต่ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะต่อและปลูกต่อ ผลที่ออกมารุ่นนี้มันจะกลายครับขึ้นกับจะออกมาทางไหนกัน
3.จะลองดูก็ได้นะครับ เพราะฝรั่งออกผลเร็ว