ขอสอบถามเรื่องเครื่องบดย่อยทางปาล์มหน่อยครับถ้าลงทุนซื้อมาแล้วทางปาล์มที่ย่อยแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อคืนทุนกา

ขอสอบถามเรื่องเครื่องบดย่อยทางปาล์มหน่อยครับถ้าลงทุนซื้อมาแล้วทางปาล์มที่ย่อยแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อคืนทุนการลงทุนซื้อเครื่องบดย่อยทางปาล์มครับ

ทางปาล์มที่บดย่อยแล้วก็สามารถนำไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับ ถ้ามีจำนวนพอสมควร ลองรวบรวมทำอาจสร้างรายได้ได้อีกทางครับ

1 Like