อยากรู้วิธีกำจัดปลวกในไร่มันสำปะหลังค่ะพอมีวิธีกำจัดไหมค่ะ

อยากรู้วิธีกำจัดปลวกในไร่มันสำปะหลังค่ะพอมีวิธีกำจัดไหมค่ะ

4 Likes

ใช้เซฟวิน 85 ผสมน้ำฉีดพ่นครับ

การกำจัดด้วงและปลวกในมันสำปะหลัง

1.แช่ท่อนพันธุ์ ด้วยสารกลุ่ม4A เช่น ไทอะมีทอกแซม25%WG หรืออิมิดาโคลพริด70%WG อัตรา 4-5กรัมต่อน้ำ20ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ที่ตัดแล้วพร้อมปลูกนาน 10นาที จะป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ปลวก ด้วง ได้ประมาณ 1เดือนหลังปลูก
2.จับตอนกลางคืน นำมาทำลาย
3.พ่นสารตอนกลางคืนช่วงที่ด้วงออกหากินด้วยสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP ไตรอะโซฟอส40%EC ผสมอัตรา 50-80ซีซีต่อ 20ลิตร
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC อัตรา80ซีซีต่อน้ำ20ลิตร
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 20%SP อิมิดาโคลอิมิดาโคลพริด70%WG อัตรา 5-10กรัมต่อน้ำ20ลิตร
เน้นพ่นที่โคนต้นเหนือดิน

คำแนะนำนี้ใช้ได้ทั้งปลวกและด้วง