หญ้าแบบนี้ เรียกหญ้า อะไร ครับ แต่แถวบ้านผมเรียก หญ้าเหล่าหลวก มีวิธีฆ่า บ้างไหมครับ

หญ้าแบบนี้ เรียกหญ้า อะไร ครับ แต่แถวบ้านผมเรียก หญ้าเหล่าหลวก มีวิธีฆ่า บ้างไหมครับ

3 Likes

แถวบ้านผมมันเรียกแห้วหมูนะครับ. ถอนครับถอนหรือขุดก็ได้เอาหัวมันขึ้นมา ตากแดดไว้เดี๋ยวมันก็ตาย

1 Like

แถวบ้านเรียกหญ้าแห้วหมูคะ ต้องถอนหัวมันออกถึงจะตายคะ

1 Like

มันไม่ใช่ แห้วหมูนะครับ

มันไม่ใช่ แห้วหมู นะครับ