ข้าวไร่ งอกขนาดนี้ฉีดยาคุมได้ไหมครับ

ข้าวไร่ งอกขนาดนี้ฉีดยาคุมได้ไหมครับ

4 Likes

คิดว่าน่าจะโตเกินฉีดนะคะ

1 Like

ฉีดยาคุมไม่ได้แล้วจะกระทบต่อข้าว ถ้ามีหญ้าเยอะมากค่อยใช้ยาฆ่า
1.หญ้าใบกว้าง ใช้ 2,4-ดี หรือเมทซัลฟูรอน+คลอริมูรอนเทมิล
2.หญ้าใบแคบ ใช้ฟิโนซาฟอบ ฟลูอะซิฟอบ ควิซาโลฟอบ ฮาโลซิฟอบ 3.ถ้ามีทั้งหญ้าใบแคบและใบกว้าง หาสารผสมสำเร็จรูปที่ฆ่าได้ทั้งใบกว้างและใบแคบ เช่น โพรพานิล+ไทโอเบนคาร์บ หรือโพรพานิล+2,4-ดี พ่นช่วงข้าวอายุไม่เกิน 20วัน และหญ้ามีใบจริง 3-5ใบ

1 Like