มะละกอ1ต้นมีทั้งลูกกลมและลูกยาว เกิดจากสาเหตุอะไรคะ และต้องแก้ไขยังไงคะ เพราะลูกค้าส่วนมากจะชอบลูกยาวคะ

มะละกอ1ต้นมีทั้งลูกกลมและลูกยาว เกิดจากสาเหตุอะไรคะ และต้องแก้ไขยังไงคะ เพราะลูกค้าส่วนมากจะชอบลูกยาวคะ

3 Likes

มะละกอ1ต้นมีทั้งลูกกลมและลูกยาว เกิดจากสาเหตุอะไรคะ และต้องแก้ไขยังไงคะ เพราะลูกค้าส่วนมากจะชอบลูกยาวคะ

มะละกอต้นเดียวมลูกได้ทั้ง2ประเภท
มะละกอมีการเปลี่ยนแปลงเพศได้ จากกะเทยผลยาวเป็นตัวเมียผลกลม
1.เนื่องสภาพอากาศเปลื่ยนแปลงอย่างรุนแรง เช่นอากาศหนาวเย็นจัดหรือร้อนจัด โดยจะออกดอกมาเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมจากดอกยาวกะเทย เป็นดอกกลมตัวเมีย ถ้าเห็นตั้งแต่ก่อนดอกบานก็เด็ดดอกตัวเมียทิ้งไปเลยลดการใช้อาหาร
2.อาจเป็นลักษณะการแปรปรวนทางพันธ์ุกรรมที่ลักษณะด้อยแขวงอยู่เมื่อสภาพเหมาะสมก็อาจเกิดเปลี่ยนเพศใหม่ขึ้นมาได้
การแก้ไข
1.พบดอกกระเปาะกลม ก็เด็ดทิ้ง
2.ให้น้ำ ปุ๋ย 8-24-24+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกสี แม็กนีเซี่ยม จะช่วยให้ดอกและเกสรแข็งแรง
เรดเรดี้กะเทยผลยาวทั้งแปลง

3 Likes

ขอบคุณมากๆคะ