ต้นมะเขือเทศดอกมันร่วงและเกิดเชื้อรามีวิธีแก้อย่างไร

ต้นมะเขือเทศดอกมันร่วงและเกิดเชื้อรามีวิธีแก้อย่างไร

3 Likes

ดอกร่วง เพราะอากาศร้อนจัด ดอกไม่ได้รับการผสมพันธุ์
เชื้อราดูไม่เห็นอาการ

1 Like

ต้นมะเขือเทศดอกมันร่วงและเกิดเชื้อรามีวิธีแก้อย่างไร

มะเขือเทศออกดอกแล้วไม่ติดผล
1.ช่วงนี้อากาศร้อนจัดพืชไม่ค่อยเคลื่อนย้ายสารอาหาร การสร้างอาหารได้ไม่ดี
2.อาจเนื่องจากอาหารสะสมไม่เพียงพอการพัฒนาดอกและเกสรไม่สมบูรณ์
3.การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ หรือเกสรไม่แข็งแรง
การแก้ไข
1.ให้ปุ๋ย 0-52-34 +แคลเซี่ยม-โบรอน+ สังกะสี+สังกะสี และแม็กนีเซี่ยม
2. กระตุ้นดอกสมบูรณ์เพศ โดย ทำการฉีดพ่น NAA เข้มข้น 4.5% ปริมาณ 10ซีซี /น้ำ 20 ลิตรจะทำมีดอกสมบูรณ์เพศ และฉีดแคลเซียมและโบรอน+สังกะสี และแม็กนีเซี่ยม ช่วยเกสรตัวผู้แข็งแรง เกิดการผสมติดผลดีขึ้น หรืออาจจะใช้ อโธนิค อัตรา3-4 กรัม/น้ำ 20ลิตร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
3.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้าแต่อย่าให้แฉะ