ดินขุดบ่อใหม่ไม่ค่อยมีธาตุอาหารปลูกต้นไม้ไม่ค่อยโตทำอย่างไรดีครับ

ดินขุดบ่อใหม่ไม่ค่อยมีธาตุอาหารปลูกต้นไม้ไม่ค่อยโตทำอย่างไรดีครับ

2 Likes

ขาดอินทรีย์วัตถุ​ แน่นปุ๋ยหมัก​ ใส่เยอะหน่อย​ ต้นละครึ่งกระสอบ​บริเวณชายพุ่ม​และพรวนดิน