ข้าวนาปีหลังปักดำใส่ปุย๋สุตรอะไรข้าวแตกดี ข้าว ก ข 6

ข้าวนาปีหลังปักดำใส่ปุย๋สุตรอะไรข้าวแตกดี ข้าว ก ข 6

2 Likes

อายุข้าวเท่าไหร่แล้วครับ