ฟอสฟอรัสแอซิดกับฟอสโฟนิกแอซิด เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ

ฟอสฟอรัสแอซิดกับฟอสโฟนิกแอซิด เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ

3 Likes

ตามค่ะ

1 Like

Phosphorous acid is the compound described by the formula H3PO3.

(ฟอสฟอรัส แอซิด (Phosphorous acid ) เป็นสารประกอบที่มีสูตรว่า H3PO3)

Organic derivatives of phosphorous acid, compounds with the formula RPO3H2, are called phosphonic acids .

(Phosphonic acid เป็น derivative ของฟอสฟอรัสแอซิด ที่มีสูตรว่า RPO3H2)

1 Like

ตัวไหนใช้ดีกว่าครับอาจารย์

คงจะตอบแบบฟันธงไม่ได้ เพราะไม่ได้ทดลองเอง แต่จะให้ข้อมูลดังนี้
สารฯ ในกลุ่ม P07(33) ทีีขึ่นทะเบียนในประเทศ มี
๑. ฟอสเอทิล -อลูมิเนียม ซึ่งเมื่อเข้าไปในพืชแล้ว จะแตกตัวสลายเปลี่ยนเป็น ฟอสฟอนิก แอซิด
๒. ฟอสฟอรัส แอซิด ก็เช่นเดียวกัน จะแตกตัวเป็น ฟอสฟอนิก แอซิด
ซึ่ง ฟอสฟอนิก แอซิด จะเป็นตัวที่ไปสร้างภูมิต้านทานในพืช และ เป็นตัวที่ไปยับยั้งการเจริญของเชื้อราในพืช

อยู่ที่คุณจะตัดสินใจว่าจะเลือก ฟอสฟอนิก แอซิด ที่สังเคราะห์จากภายนอก แล้วใส่เข้าไปในพืช หรือ จะเลือก ฟอสฟอนิก แอซิด ที่เกิดจากการสังเคราะห์ภายในพืช

ซึ่งเหมือนกับสารในกลุ่มรหัส๑ เบนโนมิล ที่เข้าไปในพืชแล้วจะแตกตัว เป็น ไทโอฟาเนทเมทิล แล้วแตกตัวต่อ อีก จนเป็น คาร์เบนดาซิม จึงจะไปยับยั้งการเจริญของเชื้อราในใบพืชได้
หรือคุณจะใช้ ไทโอฟาเนทเมทิล ให้กับพืช เมื่อเข้าไปในใบพืชแล้วจะแตกตัวเป็นคาร์เบนดาซิม จึงจะไปยับยั้งการเจริญของเชื้อราในใบพืชได้
หรือคุณจะใช้คาร์เบนดาซิมพ่นไปบนพืชโดยตรง

1 Like

ขอบคุณมากๆครับ