สอบถามค่ะ ใบอะโวกาโด้เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรคะ จะแก้อย่างไร

สอบถามค่ะ ใบอะโวกาโด้เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรคะ จะแก้อย่างไร

4 Likes

โรคจุดสนิม ( Red rust Agal spot)

สาเหตุ เกิดจากสาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze
แนวทางการจัดการ
๑.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงให้หมด
๒.ถ้ามีการระบาดของโรคมากแล้ว ควรผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพด้วย เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

1 Like