วิธีแก้ดินเป็นสีขาวเหลืองมีสนิมเหล็กปลูกต้นกลวยโตช้ามาก ลูกเล็ก

วิธีแก้ดินเป็นสีขาวเหลืองมีสนิมเหล็กปลูกต้นกลวยโตช้ามาก ลูกเล็ก

2 Likes

วิธีแก้ดินเป็นสีขาวเหลืองมีสนิมเหล็กปลูกต้นกลวยโตช้ามาก ลูกเล็ก
ดินท่านมีปํญหาเป็นกรด
ทางที่ดีควรเก็บตัวอย่างดิส่งไปตรวจที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ใกล้บ้านท่าน หรือสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แล้วค่อมาปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์