ว่านข้าวนาผงต้องใช้พันธุ์ข้าวแบบไหน

ว่านข้าวนาผงต้องใช้พันธุ์​ข้าวแบบไหน

1 Like

นาผงคือนาแบบไหนครับ ไม่เคยได้ยินมาก่อน