ดินเค็ม แก้ปัญหาอย่างไรครับ สมาชิกท่านได้รู้บอกหน่อยครับตอนนี้กำลังจะปลูกมะกรูดตัดใบครับ

ดินเค็ม แก้ปัญหาอย่างไรครับ สมาชิกท่านได้รู้บอกหน่อยครับตอนนี้กำลังจะปลูกมะกรูดตัดใบครับ

3 Likes

ตามนี้คับสูตรอาจารย์คับ

ดินเค็มถ้าทำการขุดสระน้ำซับที่อยู่ใต้ดินออกมาก็เค็มครับ ความมากหรือน้อยยังคราดเดาไม่ได้
1.เก็บตัวอย่างดินและน้ำไปตรวจวิเคราะห์
2.ทำการปรัเบปรุงบำรุงดินตามค่าวิเคราะห์
3.เลือกพืช พืชทนดินเค็มจัด
ดินเค็มจัดคือดินที่มีปริมาณเกลือในดิน ประมาณ 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือ วัดความเค็มได้ 8-16 เดซิซีเมนต่อเมตร
กลุ่มไม้ผลและไม้โตเร็ว ได้แก่ ละมุด พุทรา มะขาม มะพร้าว สน สะเดา มะเขือเทศ
ที่มา: รัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา
ที่มองเห็นอนาคต คือ มะพร้าว มะขาม พุทรา ละมุด ส่วนใหญ่ตกผลเร็ว ประมาณ 3ปี ตอนนี้อยู่ที่ท่านตัดสินใจ แล้ว