อาการพริกใบหงิกแก้อย่างไรคะเกิดจากเพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยไฟไม่แน่ใจต้องบำรุงด้วยอะไรถึงจะฟื้นตัวเร็วคะ

อาการพริกใบหงิกแก้อย่างไรคะเกิดจากเพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยไฟไม่แน่ใจต้องบำรุงด้วยอะไรถึงจะฟื้นตัวเร็วคะ https://stream.mux.com/oTPwxoPod7sR87akimgBA8hF01gxOS5zb131Fsa7aWz4.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/myurujg3jq.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=QkjOGgliw6xY3RTZPfAHvIlbTRF53xYkr7PGJqEY1400

6 Likes

ยอดพริกแย่มากเลยค่ะ

ได้จัดการพวกเพลี้ยไปหรือยังคับ

พริกใบหงิกเกิดได้หลายสาเหตุ
1.ไรขาวพริก ขอบใบหงิกงองุ้มลง
2.เพลี้ยไฟ ขอบใบงอม้วนขึ้น
3.ไวรัส หงิกงอและมีอาการด่างเหลือง
4.ใบยอดหงิกเป็นสีเขียว ใบลีบเล็กเกิดจากละอองยาฆ่าหญ้าจากแปลงอ้อยหรือนาข้าว
เจ้าของสวนควรแยกให้ออกก่อนจึงหาวิธีแก้ไข ถ้ามีแว่นขยายส่องดูใต้ใบ บนใบว่าเจอตัวแมลงหรือไรหรือไม่?

1 Like

สภาพนี้อาการหนัก ตัดยอดให้แตกใหม่แล้วค่อยป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยา โดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้2-3ครั้ง แต่ไม่เกิน15วัน