ปลูกขิงกับกระชายต้องรดน้ำไหมคะ

ปลูกขิงกับกระชายต้องรดน้ำไหมคะ

ปลูกขิงกับกระชายต้องรดน้ำไหมคะ
ขิงและกระชายเป็นพืชที่ต้องการชื้นสูง แต่ก็ไม่ชอบแฉะ