ทุเรียนเริมปลูกจะเริมให้ปุ๋ยในระยะไหนครับผม

ทุเรียนเริมปลูกจะเริมให้ปุ๋ยในระยะไหนครับผม​

1 Like

ทุเรียนเริมปลูกจะเริมให้ปุ๋ยในระยะไหนครับผม​

การให้ปุ๋ยทางดินแก่ทุเรียนต้องให้ทุเรียนแตกรากและยอดใหม่แล้ว เพราะทุเรียนจะสร้างรากขนอ่อนขึ้นมาใหม่ที่สามารถดูดน้ำและอาหารได้ดีทำให้ปุ๋ยถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธฺภาพ