ใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดไหนค่ะ หญ้ามันตายได้ รบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ เกษตรมือใหม่

ใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดไหนค่ะ หญ้ามันตายได้ รบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ เกษตรมือใหม่

3 Likes

รูปที่2แห้วหมู ใช้ ยาฆ่าหญ้า 2-4 D พ่นคลุมทับข้าวได้ ส่วนหญ้าใบแคบ ไม่สามารถใช้ยาฆ่าได้ ถ้าไม่เยอะ ถอนทิ้งครับ แต่ดูจากรูปต้นหญ้าใบแคบยังต้นเล็กๆนำน้ำเข้านาให้ท่วมยอดครับ ลดจำนวนได้

หญ้าใบกว้าง ใช้ 2,4-ดี หรือเมทซัลฟูรอน+คลอริมูรอนเทมิล
หญ้าใบแคบ ใช้ฟิโนซาฟอบ ฟลูอะซิฟอบ ควิซาโลฟอบ ฮาโลซิฟอบ หรือถ้ามีทั้งหญ้าใบแคบและใบกว้าง หาสารผสมสำเร็จรูปที่ฆ่าได้ทั้งใบกว้างและใบแคบ เช่น โพรพานิล+ไทโอเบนคาร์บ หรือโพรพานิล+2,4-ดี พ่นช่วงข้าวอายุไม่เกิน 20วัน และหญ้ามีใบจริง 3-5ใบ