ปุ๋ยหมักขี้วัวควรใช้ให้หมดภายในกี่เดือน

ปุ๋ยหมักขี้วัวควรใช้ให้หมดภายในกี่เดือน

1 Like

ผมว่าใช้หมดเร็วที่สุดก็ดีคับ

หมักเสร็จควรใช้ให้หมดภายใน​ 1​ เดือน​ ถ้าอยากเก็บไว้นานกว่านั้นก็ตากให้แห้งใส่กระสอบ​ ที่สวนผมเคยหมักทิ้งไว้ใต้ร่มไม้​ 3​เดือน​ มีด้วงมะพร้าวมาฟักตัวอ่อนจนเป็นตัวเต็มวัยผลปรากฏ​ว่าด้วงมะพร้าวระบาดในแปลงมะพร้าวกัดยอดกัดใบเสียหายจนถึงทุกวันนี้ฉีดยาก็หายไปแปปเดียว​สามสี่วันก็กลับมากัดยอดกัดใบอีก​ ทิ้งไว้นานระวังมันจะกลายเป็นแหล่งเพาะด้วงครับ

เราทำปุ๋ยหมัก​ในแดนไก่
ให้ไก่คุ้ยเขี่ยกินโปรตีน จากหนอน แมลง เอาเศษอาหารเทหมักด้วยกัน ทับถมนานเข้าเป็นดินดำๆ
ได้ปุ๋ยชั้นดี
ได้กินไข่ต้นทุนต่ำ

1 Like

หนึ่งเดือนคับ