กำลังทำทีค่ะแต่ดินป็นโคลนหล่มค่ะต้องทำแบบไหนต่อแล้วจะปลูกพืชอะไรดีคะ

กำลังทำทีค่ะแต่ดินป็นโคลนหล่มค่ะต้องทำแบบไหนต่อแล้วจะปลูกพืชอะไรดีคะ https://stream.mux.com/As95jXaZc6eSycDDyOyzK3lsG02NJ8rCgySM8zdN7TWk.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/1qdoisy6a3.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=Vjcq4brPqCwmGjTGd00SJHgsWACpJVn5OeMsbquBkN008

ตากดิน แล้วลงปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก่อนคับ

2 Likes

ที่ลุ่มน้ำขัง​เหมาะทำนา​ ปลูกบัว​ ปลูกแห้ว​ ปลูกหญ้าพันธุ์ ปลูกพืชทนน้ำท่วม​ ถ้าจะทำสวนผลไม้ต้องยกร่องขึ้น​และต้องผสมดินกับปุ๋ยคอก​ไร่ละ​ 1-3​ ตัน​ เพื่อให้ดินร่วนระบายน้ำดีขึ้น

2 Likes

ขอบคุณมากค่ะ