เพราะเมล็ดเงาะ พองอกแล้วยอดเหี่ยวแบบนี้ จะรอดไหมคะ

เพราะเมล็ดเงาะ พองอกแล้วยอดเหี่ยวแบบนี้ จะรอดไหมคะ