อาการหนอนกินขิง ทำให้ต้นเหลือง ตามภาพ ต้องใช้ยาอะไร ครับ

อาการหนอนกินขิง ทำให้ต้นเหลือง ตามภาพ ต้องใช้ยาอะไร ครับ

1 Like

ตัวอ่อนของหนอนลวด(wire worm)เป็นระยะตัวอ่อนของแมลงกลุ่มด้วง
วิธีการกำจัดหนอนด้วงในดิน
ราดดินด้วยสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP ไตรอะโซฟอส40%EC ผสมอัตรา 50-80ซีซีต่อ 20ลิตร
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC อัตรา80ซีซีต่อน้ำ20ลิตร
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 20%SP อิมิดาโคลอิมิดาโคลพริด70%WG อัตรา 5-10กรัมต่อน้ำ20ลิตร