ใครมีต้นไม้ใบด่างขอชมหน่อยครับ

ใครมีต้นไม้ใบด่างขอชมหน่อยครับ

1 Like

ต้นมะยมหวานคะตอนนี้สูงประมาณ30ซ.ม.

มีครับ