ลองกอง ของผมไม่รู้เป็นอะไร เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ ใครรู้ช่วยตอบที และ ช่วยบอกแนวทางแก้ไขให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

ลองกอง ของผมไม่รู้เป็นอะไร เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ ใครรู้ช่วยตอบที และ ช่วยบอกแนวทางแก้ไขให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

2 Likes

ลองกอง ของผมไม่รู้เป็นอะไร เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ ใครรู้ช่วยตอบที และ ช่วยบอกแนวทางแก้ไขให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

คำถามที่ยังมองไม่เห็นอะไรเลย ไม่มีรูปแนบมาด้วยหรืออย่างไร