มีวิธีแก้ปัญหาข้าวดีดบ้างไหมครับ

มีวิธีแก้ปัญหาข้าวดีดบ้างไหมครับ

2 Likes

ข้าววัชพืช ข้าวดีด
1.ไถล่อให้ข้าวดีดงอก แล้วทำลาย
2.ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาด ไม่มีข้าวปน
3.ใช้คนตัด/ถอนช่วงเริ่มออกรวง
4.ทำความสะอาดรถเกี่ยวก่อนลงนา
5. ใช้สารเคมีแบบยาคุมเมล็ดหญ้าก่อนงอก พ่นลงน้ำคุมเลนก่อนหว่านข้าว 3วัน แล้วระบายน้ำออกก่อนหว่านข้าว เช่น สารบิวทาคลอร์ ออกซีฟลูออร์เฟน เพนดิเมทาลิน หรือเพรทริลาคลอร์
6.ใช้สารเคมี แบบยาฆ่าหญ้าหลังหว่านข้าว เช่นสารสูตรเม็ด เช่น ออกซีฟลูออร์เฟน/2,4-ดี 2.7%จี หรือบิวทาคลอร์/2,4-ดี 6.85%จี ใช้หลังหว่านข้าว 8-10วัน

1 Like