เกิดจากอะไรคะขุดไม่ลึกพอใช่ไหมคะ

เกิดจากอะไรคะขุดไม่ลึกพอใช่ไหมคะ

เกิดจากอะไรคะขุดไม่ลึกพอใช่ไหมคะ
ลองพรวนดินกลบข้างโคนพร้อมกับใส่ปุ๋ย ยูเรีย