รบกวน สอบถาม คะ ทุเรียน นีคือพันธุ์ อะไร คะ เนื้อมีสีขาว

รบกวน สอบถาม คะ ทุเรียน นีคือพันธุ์ อะไร คะ
เนื้อมีสีขาว

https://stream.mux.com/rVCfSWC5mbSHxAVXftZUZ2XvkcCZOY1oUTC00ubz2XSU.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/reo3rnw3rz.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=x5x3lyvi6N7tVaj4GUqxUw7YTfGEUdHebpr3Jq54lFM

2 Likes

หมอนกลายพันธุ์หรือเปล่าครับ

ทุเรียนขาดปุ๋ย K โปแทสเซียม ครับ 0-0-60 กับ มูลสัตว์ปีกหมัก เอาไปใส่ แล้วค่อยดูผล ปีหน้า