ปัญหาเกษตรกรคือน้ำจำเป็นยิ่งสำหรับชาวสวนทุเรียน, มังคุด, เงาะฯลฯ หันมาแก้ปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล สูบน้ำด้วยโซล่า

ปัญหาเกษตรกรคือน้ำ​จำเป็นยิ่งสำหรับชาวสวนทุเรียน, มังคุด, เงาะฯลฯ​
หันมาแก้ปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล​ สูบน้ำด้วยโซ​ล่า​เซลล์​ถังเก็บทรงแชมเปญพร้อมปล่อยน้ำใด้ตลอดเวลา​ ลงทุนเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายใด้แบบยั่งยืน

10 Likes

ดีแล้ว ดีแล้ว ดีแล้วครับ
เป็นกำลังใจให้นะครับ

ค่าเจาะบาดาลแพงมั้ยครับ…???