ใบเป็นสีเหลืองแบบนี้ พวกแก้ยังไงครับ รบกวนอาจารย์ๆด้วยครับ และ แมลงค่อมทองพวกใช้ยาอะไรดีครับใช้มาหลายตัวเอาไม่อยู่

ใบเป็นสีเหลืองแบบนี้ พวกแก้ยังไงครับ รบกวนอาจารย์ๆด้วยครับ และ แมลงค่อมทองพวกใช้ยาอะไรดีครับใช้มาหลายตัวเอาไม่อยู่

5 Likes

เหลืองเลยครับ

1 Like

น่าจะขาดอาหารเสริมรองครับส่วนแมลงใช้ไซเปอร์เมทริน บวกหรือสลับกับตัวอื่นบ้างฉีดช่วงเย็นครับ

3 Likes

ด้วงกัดใบ เช่น แมลงนูน แมลงจินูน แมลงนูนหลวง ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง ตัวหนอนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวแก่กินใบพืชตอนกลางคืน การจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.ใช้วิธีกล เก็บตอนกลางคืนมาทำลาย หรือทำปุ๋ยหมัก
2.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
3.การใช้สารเคมี พ่นให้ถูกตัวตอนกลางคืน
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวต์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

1 Like