ฝนตกลมแรงมากจะแก้ไขยังใง

ฝนตกลมแรงมากจะแก้ไขยังใง

3 Likes

ที่ล้มแล้วคงแก้ไขไม่ได้ แนะนำปลูกต้นไม้เพื่อทำแนวกันลมรอบแปลงครับเพราะสภาพอากาศดูจะรุนแรงขึ้นทุกปี

2 Likes

ต้องเร่งปลูกไผ่ไว้กันลม เช่นไผรวก ไผ่เลี้ยง ฯ

1 Like