ถ้าเราปลูกต้นตำแยแมวจะมีตลาดรับซื้อ ที่ไหนครับ

ถ้าเราปลูกต้นตำแยแมวจะมีตลาดรับซื้อ ที่ไหนครับ

ไม่น่าจะมีแหล่งรับซื้อ อาจจะปลูกขายแบบออนไลน์ส่งคนที่เลี้ยงแมว