นี่คือตัวอะไรคะ มีวิธีป้องกัน หรือ กำจัด ยังไงบ้างคะ? มันมากินใบต้นมะเขือพวงค่ะ

นี่คือตัวอะไรคะ มีวิธีป้องกัน หรือ กำจัด ยังไงบ้างคะ? มันมากินใบต้นมะเขือพวงค่ะ

https://stream.mux.com/P2un5B9Z00Mh02h00S8EB01kI4C6lh9BAU7KdvN8BdXEyUE.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/tn1k2egryi.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=g021gzlTYPcsCB3OsN74mdPhx6PV2Eh5aJ3pKZR5QOqI

7 Likes

ตัวอ่อนแมลงเต่าทองครับ

ด้วงเต่ามะเขือ หรือด้วงเต่าลาย 28จุด ที่เห็นเป็นระยะตัวอ่อน

การจัดการด้วงเต่าแตง และด้วงเต่ามะเขือ
1.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
2.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวต์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

มันเป็นแมลงที่มีประโยชน์ไหมคะ ถ้ามันโตเต็มวัยแล้ว

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ