ขอสอบถามผู้รู้ค่ะ ทุเรียนมีลำต้นสีดำ หลังใบดำ บ้างต้นไม่มีอาการแต่ใบเหลืองเกมือนในภาพ เรียกอาการนี้ว่าอะไรคะ แล้วสามารถแ

ขอสอบถามผู้รู้ค่ะ ทุเรียนมีลำต้นสีดำ หลังใบดำ บ้างต้นไม่มีอาการแต่ใบเหลืองเกมือนในภาพ เรียกอาการนี้ว่าอะไรคะ แล้วสามารถแก้ได้โดยวิธีไหนคะ

4 Likes

เพราะน้ำบาดาลครับ