ขอถามครับ ปุ๋ยปลาหมัก หมักได้ปีหนึ่งแล้วจะรดต้นกล้วยได้มัยครับ

ขอถามครับ ปุ๋ยปลาหมัก หมักได้ปีหนึ่งแล้วจะรดต้นกล้วยได้มัยครับ

3 Likes

ได้ครับ