ผมปลูกถั่ว1ไรคับปลูกได้ยี่สิบสามวันแล้วเกิดป็นไวรัส...ใบถั่วเป็นสีหลืองทั้งใบและฟักถั่วที่ออกมาก้เป็นสีหลืองเลยคับ..จะต้

ผมปลูกถั่ว1ไรคับปลูกได้ยี่สิบสามวันแล้วเกิดป็นไวรัส…ใบถั่วเป็นสีหลืองทั้งใบและฟักถั่วที่ออกมาก้เป็นสีหลืองเลยคับ…จะต้องใช้ยาอะไรดี

1 Like

ถอนทิ้งครับเพราะว่าลามเร็วมากครับ