ปาล์มน้ำมันอายุหนึ่งปีใช้ปุ๋ยสูตรอะไร

ปาล์มน้ำมันอายุหนึ่งปีใช้ปุ๋ยสูตรอะไร

1 Like

สูตรเสมอ 15-15-15