สอบถามผู้รู้หน่อยครับ กล้วยหอมทองลักษณะแบบนี้ เกิดจากอะไรครับ (จะรอดไหม)

สอบถามผู้รู้หน่อยครับ กล้วยหอมทองลักษณะแบบนี้ เกิดจากอะไรครับ (จะรอดไหม)

8 Likes

เชื้อราไห้ตัดไบทิ้ง

ตัดใบออกหมดเลยไหมครับ

อาการที่ ๒ ใบล่างเป็นลักษณะของโรคชิกาโตกา แต่ใบบนสุด น่าจะเป็นการถูกแดดเผา

แนวทางในการจัดการ
๑.ไม่นำหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูก ให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค(ในกรณีนี้อ่จจะติดมากับหน่อพันธุ์ เพราะมีอาการโรคตั้งแต่ต้นเล็ก)
๒.หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบใบกล้วยมีอาการของโรคให้รีบตัดใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก
๓.ตัดแต่งใบกล้วยในแต่ละต้นหรือแต่ละกอไม่ให้แน่นเกินไป เพื่อลดความชื้นในกอกล้วยที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสะสมของเชื้อรา
๔.อาจจะใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพพ่น เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อ

ของผมก็เป้นกล้วยไข่ตายแล้ว

แบบนี้เป็นโรคติดต่อไหมครับ

ผมเพิ่งตัดใบทิ้งวันนี้ ต้องรอดูอาการต่อไปครับ