มะเขือเทศราชินีดอกร่วงมาก เกิดจากปัญหาใด มีวิธีแก้อย่างไรครับ

มะเขือเทศราชินีดอกร่วงมาก เกิดจากปัญหาใด มีวิธีแก้อย่างไรครับ

2 Likes

มะเขือเทศราชินีดอกร่วงมาก เกิดจากปัญหาใด มีวิธีแก้อย่างไรครับ

มะเขือเทศออกดอกแล้วไม่ติดผล
1.อาจเนื่องจากอาหารสะสมไม่เพียงพอ
2.การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ หรือเกสรไม่แข็งแรง
3.ช่วงนี้อากาศร้อน การสังเคราะห์แสงได้ไม่ดี ดอกและเกสรไม่แข็งแรง
การแก้ไข
1.ให้ปุ๋ย 0-52-34 +แคลเซี่ยม-โบรอน+ สังกะสี
2. กระตุ้นดอกสมบูรณ์เพศ โดย ทำการฉีดพ่น NAA เข้มข้น 4.5% ปริมาณ 10ซีซี /น้ำ 20 ลิตรจะทำมีดอกสมบูรณ์เพศ และฉีดแคลเซียมและโบรอน ช่วยเกสรตัวผู้แข็งแรง เกิดการผสมติดผลดีขึ้น หรืออาจจะใช้ อโธนิค อัตรา3-4 กรัม/น้ำ 20ลิตร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
3.ให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้ขาด แต่อย่าแฉะ