ทุเรียนถ้าโดนควันมันจะทำให้โตเร็วขึ้นจริงไหมครับ?

ทุเรียนถ้าโดนควันมันจะทำให้โตเร็วขึ้นจริงไหมครับ?

2 Likes

ถ้าควันนั้นมีไอร้อนด้วย ใบไหม้นะคะ

ทุเรียนถ้าโดนควันมันจะทำให้โตเร็วขึ้นจริงไหมครับ?

คงไม่น่าจะใช่ การเจริญเติบโต ขึ้น อาหารปุ๋ย น้ำ อากาศ แสงแดด อุณหภูมิ ควันไฟมีแกสส่วนใหญ่คือคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีเกินพออยู่แล้ว

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ