มีพันธุ์กล้วยหอมทองไหมครับ

มีพันธุ์กล้วยหอมทองไหมครับ

1 Like