อาการมันเป็นอย่างไงครับแบบนี้

อาการมันเป็นอย่างไงครับแบบนี้

1 Like

อาการที่ดอกเป็นมากไหม ถ้าไม่มากก็ไม่ต้องกังวล อาจจะมีแมลงปาดกัด เช่น ด้วงโสน หรือด้วงน้ำมันมากัดทำลาย ส่วนที่ใบเหลือง ให้เคาะดูว่าช่วงนี้มีแมลงหวี่ขาวบินจำนวนมากไหม ถ้ามีจะเเป็นแมลงหวี่ขาว ถ้าไม่มีอาจจะเกิดจากการขาดน้ำ

1 Like