เลือกแต่งกิ่งมะม่วงอย่างไร?

เลือกแต่งกิ่งมะม่วงอย่างไร?

1 Like

เลือกแต่งกิ่งมะม่วงอย่างไร?

** หลักการตัดแต่งกิ่งมะม่วง**

1.ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง โดยตัดชิดโคนกิ่ง
2.กิ่งไขว้กัน
3.กิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก
4.ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน รูปที่ ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ
5.ตัดแต่งกิ่งแซมหรือกิ่งกอตะไคร้ ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร
6.กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก
7.หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา

ข.ช่วงเวลาที่เหมาะสม
1.การตัดแต่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มควรทำปีละครั้ง
2.ส่วนการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย