เพื่อนๆ พอจะมีพันธุ์หอยขมกันไหมคะ พันธุ์หอยขมเกษตรเปลือกบางค่ะ อยากจะลองไปเลี้ยงค่ะ

เพื่อนๆ พอจะมีพันธุ์หอยขมกันไหมคะ พันธุ์หอยขมเกษตรเปลือกบางค่ะ อยากจะลองไปเลี้ยงค่ะ

1 Like