วิธีแก้ปัญหาไวรัสวงแหวนมะละกอ(ตอนนี้ผมปลูกมะละกอฮอลแลนด์)แบบไม่ใช้เคมีต้องทำอย่างไรครับ

วิธีแก้ปัญหาไวรัสวงแหวนมะละกอ(ตอนนี้ผมปลูกมะละกอฮอลแลนด์)แบบไม่ใช้เคมีต้องทำอย่างไรครับ

๑.ถ้าเริ่มสังเกตุเห้นต้นใดต้นหนึ่งมีอาการผิดปกติที่มบยอด รีบเอาออกจากแปลง เผาได้จะยิ่งดี หรือ สับฝัง
๒. ควบคุม แมลงพาหะ เพลี้ยอ่อน ให้ดี