ต้นนี้เรียกว่าต้นอะไรครับ

ต้นนี้เรียกว่าต้นอะไรครับ

ไม่แน่ใจว่าใช่ที่เรียกว่าสาวน้อยประแป้งหรือเปล่านะคะ

1 Like