ใบสลัดเป็นแบบนี้เกิดจากอะไร ?แล้วเราควรรักษายังไงครับ

ใบสลัดเป็นแบบนี้เกิดจากอะไร ?
แล้วเราควรรักษายังไงครับ

2 Likes

๑. ลดความเข้มข้นของสารละลายต่างๆที่ให้กับพืช
๒. คงต้องปรับเปลี่ยนเวลาการให้สารละลายต่างๆ อย่าให้ในช่วงที่จะมีแดดจัด อาจจะต้องปรับมาเป็นช่วงเย็น

1 Like

ขอบคุณครับ