ผมเป็นเด็กอายุ17อยากรู้เรียนเรื่อง เกษตรให้มาก พี่ๆมีคำแนะนำหรือวิธีที่จะเริ่มทำสวนหรือป่าวครับ ควรเริ่มทำจากตรงไหนดีครั

ผมเป็นเด็กอายุ17อยากรู้เรียนเรื่อง เกษตรให้มาก พี่ๆมีคำแนะนำหรือวิธีที่จะเริ่มทำสวนหรือป่าวครับ ควรเริ่มทำจากตรงไหนดีครับ

1 Like

เริ่มปลูกผักกินเองก่อนครับ

1 Like

๑. ต้องรู้เป้าหมายว่าจะทำสวนในลักษณะใด แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งออก เพื่อจำหน่ายในประเทศ เพือความสุข
๒.เมื่อตัดสินใจในข้อ ๑ แล้ว จึงค่อยหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องมีอีกหลายขั้นตอน แต่ถ้ายังไม่ทราบข้อ ๑ คงจะไม่ชัดเจนในการศึกษา

1 Like

เริ่มจากที่ดินแหล่งน้ำต่อไปความรู้เรื่องสวนที่จากผู้รู้ว่าจะปลูกอะไรดีครับ

1 Like