พุดศุภโชคใบสีออกซีดๆแล้วก้อใบจะร่วงสาเหตุเกิดจากอะไรครับ

พุดศุภโชคใบสีออกซีดๆแล้วก้อใบจะร่วงสาเหตุเกิดจากอะไรครับ

เป็นทั้งแนว หรือเป็นต้นเดียว เพราะในภาพดูไม่ชัด