ถามผู้รู้ช่วยตอบหน่อยว่าคือต้นอะไร

ถามผู้รู้ช่วยตอบหน่อยว่าคือต้นอะไร

1 Like

คล้ายๆต้นลูกหว้าไหมครับ

น่าจะเป็นมะพลับไทย หรือมะพลับป่า