ดินดานน้ำกล่อยจะปลูกพืชชนิดไหนดีครับ

ดินดานน้ำกล่อยจะปลูกพืชชนิดไหนดีครับ

5 Likes

มะพร้าวค่ะ

1 Like

ดินดานน้ำกล่อยจะปลูกพืชชนิดไหนดีครับ

ดินเค็มควรปลูกอะไรดีครับ
พืชทนดินเค็มจัด
ดินเค็มจัดคือดินที่มีปริมาณเกลือในดิน ประมาณ 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือ วัดความเค็มได้ 8-16 เดซิซีเมนต่อเมตร
กลุ่มไม้ผลและไม้โตเร็ว ได้แก่ ละมุด พุทรา มะขาม มะพร้าว สน สะเดา มะเขือเทศ
ที่มา: รัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา
ที่มองเห็นอนาคต คือ มะพร้าว มะขาม พุทรา ละมุด ส่วนใหญ่ตกผลเร็ว ประมาณ 3ปี ตอนนี้อยู่ที่ท่านตัดสินใจ แล้ว

3 Likes

อ.ไหนคับ บ้านอะไรคับ

1 Like